Home

We zijn uitverkocht!

Vanaf mei 2024 verwachten weer een nieuwe oogst olifantengras te kunnen verkopen.

Duurzaam en efficiënt

Olifantengras is een mooie grondstof die zich ontzettend goed leent als bodembedekker, stalstrooisel, of als energie of brandstof. €30,- euro per bigbag.

De voordelen

Gebruik en voordelen van olifantengras


De ideale bodembedekker

Duurzaam, natuurlijk en goed tegen onkruid. Niet meer schoffelen en geen bestrijdingsmiddelen meer. Lees meer..

Ultra-absorberend stalstrooisel

Olifantengras heeft een groot absorberend vermogen. Dat scheelt werk bij het schoonhouden van de stal. Lees meer..

Duurzame energie/brandstof

Olifantengras kan ook in de kachel. Het is financieel gezien interessant en heeft veel potentie als biobrandstof. Lees meer..

Miscanthus giganteus

Olifantengras, ofwel de Miscanthus giganteus, is een “houtachtig” meerjarig gewas en wordt jaarlijks circa 3,5 meter hoog. Het groeit als kool en het plant het zichzelf voort door middel van rhizoomdeling. Het winterharde gewas groeit snel door haar C4 fotosynthese en is ook in ons klimaat in staat veel biomassa en cellulose te produceren. Jaarlijks levert dit bij de oogst in het voorjaar 15 – 18 ton biomassa op met een relatief laag vochtgehalte van circa 15% en een hoog cellulosegehalte van 45 tot 52 %.

Grote vastlegging CO2 als C4 gewas

Miscanthus giganteus is zeer efficiënt in de vastlegging van CO2. Het neemt zelfs vier keer meer CO2 op dan een bomenbos in ons klimaat!

Geen bemesting en geen bestrijdingsmiddelen

Door de omvangrijke bladval van de eigenplant, wordt de bodem volledig bedekt. Gebruik van  bestrijdingsmiddelen is niet nodig en de plant bemest zichzelf op zijn eigen bodem.

Biodiversiteit

Door de lengte en dichtheid van het gewas biedt olifantengras beschutting aan fauna. In het bijzonder in de wintertijd waarin Miscanthus een van de weinige gewassen is die nog op het land staat. Daarnaast is het bij de teelt van olifantengras niet nodig om tijdens de teeltperiode in de grond te “roeren” wat ten goede komt aan de bodembiodiversiteit.

Grondkwaliteit

Met de diepe beworteling en door de beperkte operationele activiteiten bij Olifantengras in de winterperiode, is de kans op erosie kleiner dan bij de teelt van de traditionele akkerbouwgewassen. Daarnaast is er doordat er vrijwel geen bestrijdingsmiddelen worden toegepast in het olifantsgras geen gevaar voor uitspoeling van de middelen.

Meerjarige teelt

Door de meerjarigheid van de teelt zijn operationele bewerkingen beperkt, bijkomend voordeel is dat de kosten laag zijn. Zo kunnen onder meer de grondvoorbereidings- en plantkosten verdeeld worden over de totale levensduur van het gewas van 20 jaar.

Duurzaam en biologisch

Olifantengras is een duurzaam en biologisch product, met een hoog CO2 absorberend vermogen en bij de teelt is gebruik van bestrijdingsmiddelen en bemesting niet noodzakelijk.  In ruwe vorm kan dit rietachtige gewas dienen als stalstrooisel of kachelbrandstof, maar na bewerking zijn er ook bouwmaterialen, papier, bioplastics of biobrandstoffen van te maken.